AC

„Miałam dotychczas okazję współpracować z WSFiZ w Białymstoku w różnych rolach – jako prezes współpracującej spółki, jako wieloletni nauczyciel akademicki, jako studentka. Przez pryzmat tych doświadczeń mogę potwierdzić wysoką jakość i użyteczność wykładów i stosowanych narzędzi, świetne praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do wyzwań obecnego świata biznesowego”

Katarzyna Rutkowska, prezes zarządu AC S.A. producenta instalacji gazowych marki STAG