konkurs z wiedzy o biznesie i zarządzaniu „MŁODY MENEDŻER 2023”

Przed nami kolejna edycja konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z wiedzy o biznesie i zarządzaniu „MŁODY MENEDŻER 2023”.

Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o rynku i przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów oraz wiedzy o społeczeństwie.  

Konkurs odbędzie się dnia 5 kwietnia 2023 roku (środa) o godzinie 11:00 w auli głównej Filii w Ełku, przy ul. Grunwaldzkiej 1. 

Wypełnione kwestionariusze zgłoszeniowe można przesłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.prawdzik@wsfiz.edu.pl lub tez dostarczyć pocztą/osobiście w terminie do dnia 31 marca 2023 r., do godz. 15:00.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: ulgi w czesnym na pierwszym roku studiów na Wydziale Zarządzania Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Filii w Ełku (odpowiednio za zajęcie: I miejsca – 100%, II miejsca – 50%, III miejsca – 30%), ponadto nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy i listy gratulacyjne.  

Serdecznie zapraszamy,

w razie pytań jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 691 382 549

Plik Rozmiar
pdf Regulamin konkursu Młody Menedżer 2023 0.58 MB
pdf Formularz zgłoszeniowy 0.69 MB

Data publikacji

23 marca 2023 r.