ADMINISTRACJA UCZELNI

KANCELARIA REKTORA
697 066 160
85 67 85 823
kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
85 67 85 851
iod@wsfiz.edu.pl

WYDAWNICTWA
85 67 85 801
wydawnictwa@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ REKRUTACJI
85 67 85 846
722 234 287
rekrutacja@wsfiz.edu.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC
85 67 85 893
85 67 85 839
kadry@wsfiz.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
85 67 85 845
ckp@wsfiz.edu.pl

PRZEDSTAWICIEL REKTORA
kom/viber: + 48 607 312 807
artem.volkov@wsfiz.edu.pl

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
85 67 85 898
85 67 85 910

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
85 67 85 809

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

DZIEKAN
85 67 85 817

BIURO STYPENDIALNE
85 67 85 907

DZIEKANAT
85 67 85 836

 

KIEROWNIK DZIEKANATU
85 67 85 887

DZIAŁ DYDAKTYKI, NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KIEROWNIK
85 67 85 851

BIURO KARIER
85 67 85 906

DYPLOMY
85 67 85 854

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
85 67 50 672
85 67 85 838

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA – KIEROWNIK
85 67 85 802

BIBLIOTEKA
85 67 85 860

KWESTURA

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – KWESTOR
85 67 85 818

 

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY
85 67 85 878

DZIAŁ KSIĘGOWO FINANSOWY – ROZLICZENIA STUDENTÓW
85 67 85 855

ZAKŁAD GOSPODARCZY

ZAKŁAD GOSPODARCZY – DYREKTOR
85 67 85 847

DZIAŁ TECHNICZNY
85 67 85 812

CENTRUM KONGRESOWE WSFIZ – WYNAJEM SAL
85 67 85 847

PORTIERNIA BUDYNEK AULI
85 67 85 805

POKOJE GOŚCINNE WSFIZ
85 67 85 902 (od 9:00 – 15:00)
85 67 85 879

SZATNIA BUDYNEK E
85 67-85 879

WSCHODNIOEUROPEJSKI INSTYTUT GOSPODARKI

SEKRETARIAT
85 67 85 839