Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą i procesami gospodarczymi Redakcja naukowa Nina Siemieniuk, Romuald Mosdorf

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 306
Cena brutto: 33,6 zł

Zagadnienia:
Monografia zawiera opracowania naukowe dotyczące wprowadzania technologii
informatycznych w organizacji. W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia związane z
kształtowaniem rozwoju systemów informacyjnych, w tym dotyczące problemów
efektywności oraz skuteczności wdrażania systemów IT oraz wpływu technologii
informatycznych na zmiany na rynku pracy. Rozdział drugi omawia współczesne technologie
informacyjne stosowane w przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach. W rozdziale trzecim
przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące e-learningu. Rozdział czwarty poświęcony jest
zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym. Przedstawione są w nim między innymi
zagadnienia dotyczące kształtowania wartości rynkowej organizacji sieciowej oraz
szacowania udziału pracowników wiedzy w gospodarce.