Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi Redakcja naukowa Nina Siemieniuk, Romuald Mosdorf

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 333
Cena brutto (VAT 5%): 30,45 zł

Zagadnienia:
Efektywne wdrażanie i stosowanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach
napotyka szereg barier. Istotnym zadaniem w tym zakresie jest zbudowanie kompletnej i
spójnej strategii informatyzacji firmy.