Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną Redakcja naukowa Witold Czarnecki

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 738
Cena brutto: 47,25 zł

Zagadnienia:
Zbiór opracowań omawiających dokonania w dziedzinie urbanistyki i architektury w II
Rzeczypospolitej – Polski międzywojennej. Był to niewątpliwie okres bardzo ciekawy,
twórczy – ale też trudny – w historii naszego kraju.