Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, tom II. Atrakcje kulturowe

Autor: Adam E. Szczepanowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 484
Cena brutto: 54,6 zł

Zagadnienia:
W książce omówiono między innymi: historię województwa podlaskiego z uwzględnieniem
subregionów, wybrane znaczące postacie regionu, wyniki badań dotyczące turystycznych
atrakcji kulturowych województwa podlaskiego oraz Białegostoku, atrakcje kulinarne
Białegostoku oraz regionu, najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne w województwie,
interesujące rozwiązania urbanistyczne i architekturę regionu, muzea, skanseny i galerie
województwa podlaskiego, najważniejsze turystyczne szlaki kulturowe regionu, walory i
atrakcje kulturowe Białegostoku uporządkowane w postaci szlaków kulturowych.