Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, t. I. Walory przyrodnicze

Autor: Adam E. Szczepanowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 301
Cena brutto: 42 zł

Zagadnienia:
Współczesna turystyka dostarcza człowiekowi niezapomnianych przeżyć związanych z
poznawaniem różnorodności i odmienności istot żywych oraz świata nieożywionego.
Możemy przy tym poznawać innych ludzi, odpoczywać, relaksować się od często trudnego,
stresującego codziennego życia i poprawiać swój stan zdrowia. W książce autor omawia
między innymi: historię turystyki na świecie, w Polsce i na terenach województwa
podlaskiego, istotę i rodzaje walorów oraz atrakcji turystycznych, walory przyrodnicze
województwa podlaskiego w świetle badań własnych, parki narodowe oraz krajobrazowe
województwa podlaskiego, pozostałe obszary przyrodniczo cenne w województwie
podlaskim.