Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach Redakcja naukowa Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2013
Ilość stron: 208
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
Publikacja posiada niekwestionowane walory poznawcze i utylitarne. Może stanowić
wartościową lekturę dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów, przedsiębiorców, a także
konsultantów, ekspertów czy trenerów biznesu. To również interesująca propozycja dla
studentów wszystkich poziomów studiów zdobywających wiedzę z obszaru nauk
ekonomicznych. Książka zawiera wartościowe teksty o charakterze teoriopoznawczym
obrazujące i porządkujące bogaty dorobek nauki w zakresie zarządzania wiedzą i dzięki
wiedzy. Szczególnie dziś, gdy tak bardzo eksponuje się potrzebę transferu wiedzy od nauki do
gospodarki, systematyzacja i popularyzacja dorobku nauk ekonomicznych zasługuje na
uznanie. Za cenne należy uznać również te fragmenty pracy, które bazują na wynikach badań
empirycznych oraz doświadczeniach zawodowych menedżerów. Obrazują one konkretne
zjawiska i procesy realizowane w organizacjach w ramach zarządzania wiedzą oraz dzięki
zarządzaniu wiedzą.