Urbanistyczne studium gospodarki wodnej w Białymstoku do 2015 roku

Autor: Radosław Radwan-Dębski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 162
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia:
W studium zawarto ponadto pewne konieczne minimum materiału o charakterze
podręcznikowym. Stanowi on jednak tylko tło struktury metodologicznej pracy i nie jest
podstawą jej koncepcji. Wiodącym zamiarem autora, zgodnym z treścią zlecenia, było
opracowanie studium gospodarki wodnej w Białymstoku. Analiza bilansu wodno-ściekowego
jest tylko koniecznym dopełnieniem szacunku naturalnego bilansu wodnego.