Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych Redakcja naukowa Józef Szabłowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 351
Cena brutto: 31,5 zł

Zagadnienia:
Celem opracowania jest identyfikacja strategii organizacji dotyczących zarządzania
majątkiem trwałym w jednostkach gospodarczych oraz określenie wniosków dotyczących
zarządzania majątkiem trwałym. Opracowanie nie wyczerpuje całokształtu zagadnień
związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, jednak – jak
się wydaje – stanowi inspirację do dalszych, bardziej kompleksowych, badań.