Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych Redakcja naukowa Kazimierz Meredyk, Elżbieta Zalesko

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 256
Cena brutto: 26,25 zł

Zagadnienia:
W opracowaniu podjęto problem jakości produktów żywnościowych, a ściśle biorąc,
pogłębiającej się niesprawności rynków żywnościowych. Polega ona na braku mechanizmu
poprawy jakości, a w konsekwencji na obniżaniu się jakości produktów. Wydaje się, że
istotnym czynnikiem sprawności przedsiębiorstwa w warunkach dominującej tendencji
„antyjakościowej” na rynkach żywnościowych jest wzmocnienie systemu kontroli, informacji
rynkowej oraz wzrost świadomości zagrożeń występujących na rynku.