Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych Redakcja naukowa Kazimierz Meredyk, Elżbieta Zalesko

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 256
Cena brutto: 26,25 zł

Zagadnienia:
W opracowaniu podjęto problem jakości produktów żywnościowych, a ściśle biorąc,
pogłębiającej się niesprawności rynków żywnościowych. Polega ona na braku mechanizmu
poprawy jakości, a w konsekwencji na obniżaniu się jakości produktów. Wydaje się, że
istotnym czynnikiem sprawności przedsiębiorstwa w warunkach dominującej tendencji
„antyjakościowej” na rynkach żywnościowych jest wzmocnienie systemu kontroli, informacji
rynkowej oraz wzrost świadomości zagrożeń występujących na rynku.

Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych Redakcja naukowa Kazimierz Meredyk, Elżbieta Zalesko