Social Market Economy in Europe Redakcja naukowa Piotr Pysz, Marek Proniewski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 218
Cena brutto: 24,15 zł

Zagadnienia:
I. Ogólne problemy społecznej gospodarki rynkowej. Europejskie wartości. Kapitał społeczny
w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej – wybrane aspekty.
II Społeczna gospodarka rynkowa w Europie. Państwo jako podmiot kształtujący ład
gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Rola państwa w modelu
społecznej gospodarki rynkowej oraz w społeczeństwie postindustrialnym.
Artykuły w językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.