Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych Redakcja naukowa Dorota Ostrowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 205
Cena brutto: 26,25 zł

Zagadnienia:
W publikacji zawarto szeroki wachlarz zagadnień, które wymagały dyskusji ze strony
środowiska samorządowego, gospodarczego i naukowego, takich jak: trendy i zjawiska w
rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej, twarde i miękkie czynniki rozwoju gmin, miast i
subregionu, lokalne i regionalne rynki pracy, zagrożenia zrównoważonego rozwoju układów
lokalnych i subregionalnych, politykę rozwoju podstawowych obszarów gospodarczych,
instrumenty wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, potencjały i specjalizacje w gospodarce
lokalnej i regionalnej, gospodarkę i politykę przestrzenną miast i gmin, planowanie
strategiczne i programowanie rozwoju gmin, powiatów, regionów, strategie rozwoju jako
instrument zarządzania gminą, instrumenty marketingu terytorialnego, bariery i dylematy w
aktywności samorządowej administracji lokalnej, finansowe uwarunkowania rozwoju
podstawowych obszarów gospodarczych.