Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia) Redakcja naukowa Marek Rutkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 367
Cena brutto: 42 zł

Zagadnienia:
Prezentowana praca, dotycząca problematyki relacji państw Unii Europejskiej z Federacją
Rosyjską pod względem infrastrukturalnym, a szczególnie w odniesieniu do transportu,
energetyki oraz ekologii, wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia wysiłku analizy tego
właśnie zagadnienia wzajemnych stosunków krajów regionu tzw. Nowej Europy z Rosją
(opisując także zagadnienia globalne czy przedstawiając jakże interesujące powiązania
Federacji Rosyjskiej z Dalekim Wschodem). Pisane po polsku i po angielsku, opatrzone
streszczeniami, artykuły tworzą monografię, przedstawiającą oparte na badaniach naukowych
ustalenia i poglądy, które wyszły spod pióra autorów z Japonii, Polski oraz Wielkiej Brytanii.
W monografii należy wskazać trzy główne grupy tematyczne. Oprócz artykułu
wprowadzającego, pierwsze z zagadnień badawczych ogniskuje się na problematyce
energetycznej. Część następna przedstawia problematykę ekologiczną i powiązaną z tzw.
rozwojem zrównoważonym. Trzecia grupa tekstów dotyczy zaś szeroko rozumianej
problematyki transportowej.