Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo- Wschodniej, t. I

Redakcja naukowa Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska
Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 355
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
Temat Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej
zrealizowany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w latach 2011-2012,
w ramach badań ciągłych dotyczył, jak wynika z samego tytułu, problemów rozwojowych,
które od stuleci niezmiennie przeżywa każdy Białorusin, Litwin, Polak, Rosjanin czy
Ukrainiec. Proste analizy porównawcze pokazują, że podobnie jak sam proces naukowo-
badawczy, również realne problemy gospodarcze i pozagospodarcze tej części Starego
Kontynentu mają charakter ciągły i trwały. Najdobitniej świadczy o tym głęboki, i mierzalny
przecież w czasie ostatnich 150 lat, dystans dochodów i produktywności w stosunku do
Europy Zachodniej.