Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Redakcja naukowa Kazimierz Grygutis

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 203
Cena brutto (VAT 5%): 29,4 zł

Zagadnienia:
Prezentowana praca stanowi zbiór zadań z rachunkowości finansowej. Zawiera przykłady
ewidencji zdarzeń gospodarczych, kalkulację i rachunek kosztów oraz elementy
sprawozdawczości finansowej. Część ćwiczeń przystosowano do praktycznego wprowadzenia
danych do księgowych programów komputerowych, aby umożliwić uzyskanie wydruków
deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeń z ZUS oraz sprawozdawczości finansowej.