Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, t. II Redakcja naukowa Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 333
Cena brutto: 31,5 zł

Zagadnienia:
Monografia stanowi zbiór opracowań poświęconych analizie współzależności między
gospodarką „w układzie transgranicznym” a szeroko pojętym otoczeniem instytucjonalnym.
W szczególności chodzi o weryfikację hipotezy, że perspektywy i dynamika takiej gospodarki
zależy w dużo wyższym stopniu od sprawności otoczenia instytucjonalnego niż w przypadku
obszarów gospodarczych położonych centralnie. Specyfika rozwojowa takich obszarów
polega więc na tym, że są one bardziej wrażliwe na instytucje pozagospodarcze takie jak, na
przykład, język i tradycje kulturowe.