Metody i techniki pisania prac dyplomowych

Autor: Bolesław R. Kuc, Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 88
Cena brutto (VAT 5%): 7,35 zł

Zagadnienia:
Niniejszy poradnik ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi zasadami pisania pracy
kończącej tok kształcenia na studiach. Jego celem jest analiza najważniejszych części pracy,
od konstrukcji tematu, przez układ rozdziałów i punktów w pracy oraz wskazanie na
podstawowe reguły związane z metodycznymi aspektami pisania pracy. Wszystkie powyższe
aspekty stanowią przedmiot końcowej oceny pracy dokonywanej przez promotora i
recenzenta, a będącej później przedmiotem obrony.