Mechanizm rozwoju sektora żywnościowego Redakcja naukowa Kazimierz Meredyk

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 253
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
Ogólnym, długofalowym problemem badań w ramach serii Rynek produktów
żywnościowych, jest problem sprawności i ekspansji przedsiębiorstwa branży żywnościowej
w Polsce. Przy czym analizuje się głównie przedsiębiorstwa podlaskie, osiągające w ostatnich
latach poważne sukcesy gospodarcze i zwiększające swój udział w strukturze rynku
krajowego oraz europejskiego. Wykazały się one w latach 1995-2010, niespotykaną
wcześniej sprawnością w zakresie dostosowań technicznych, produkcyjnych i rynkowych. Jak
wiadomo, przystosowania te sprowadzić można do wzrostu wartości sprzedaży, produkcji,
udziału w rynku, poprawy pozycji konkurencyjnej, wreszcie wzrostu efektywności.