Matematyka dla studiujących nauki ekonomiczne, wydanie III

Autor: Dorota Sokołowska, Katarzyna Dębkowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 353
Cena brutto (VAT 5%): 39,9 zł

Zagadnienia:
Elementy logiki matematycznej. Elementy teorii zbiorów. Liczby rzeczywiste. Funkcje jednej
zmiennej. Szeregi liczbowe. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek
całkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych.
Przestrzeń wektorowa. Macierz. Wyznaczniki. Macierz odwrotna. Układ równań liniowych.
Odpowiedzi.