Linguistic Gambit. An Introduction to the Study of language

Autor: Natallia Niznieva, Jan Zaniewski, Nadzeya Niznieva-Ksenofontava

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 248
Cena brutto: 29,4 zł

Zagadnienia:
Książka „LINGUISTIC GAMBIT: AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF
LANGUAGE” jest wynikiem wieloletniej pracy ze studentami i wykładowcami. Jest ona
skierowana do studentów filologii angielskiej na poziomie studiów licencjackich i
magisterskich.