Kształtowanie cywilizacji europejskiej, t. I

Autor: Jerzy Dębski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 240
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia:
Celem pracy jest przedstawienie początkowej różnorodności w kształtowaniu Europy w
odmiennych epokach historycznych. Niniejsza praca podzielona została na dwa odrębne tomy
z których pierwszy, prezentowany obecnie obejmuje kształtowanie cywilizacji europejskiej w
czasach antyku i średniowiecza. Tom drugi – w założeniach – ma obejmować czasy
nowożytne i współczesne. Należy dodać, że ujęcie historyczne kształtowania się Europy
miało mieć charakter modelu analogowego – w znaczeniu R. J. Chorley’a umożliwiającego
wyjaśnianie współczesności m.in. przykładami z odległych epok. Przyjęto za Samuelem
Huntingtonem, że do Europy należy zaliczyć te obszary, które kształtowały się w ramach
cywilizacji katolicko-protestanckiej, a obecnie wchodzą w skład Unii Europejskiej. Jednakże
w tomie pierwszym nie można było pominąć fenomenu, jakim był w średniowieczu
Konstantynopol i Cesarstwo Bizantyjskie.