Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu Redakcja naukowa Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 540
Cena brutto (VAT 5%): 47,25 zł

Zagadnienia:
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja i analiza kategorii kapitału w różnych jej
aspektach. W czterech rozdziałach książki zostały przedstawione opracowania przygotowane
przez kilkudziesięciu pracowników naukowych reprezentujących wiele ośrodków
akademickich.