Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce

Autor: Dorota Ostrowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 210
Cena brutto: 36,75 zł

Zagadnienia:
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, że główną przyczyną niedostatecznej efektywności
instytucji finansowych w Polsce jest nadmierny napływ kapitału zagranicznego. Przedmiotem
badań jest rynek usług finansowych w Polsce i jego dynamika w latach 1991 – 2010.
Problemem podjętym w rozprawie jest ekonomiczna niesprawność sektora usług finansowych
w Polsce a w szczególności względnie wysokie koszty tych usług. Ma to negatywny wpływ
(w układzie strategicznym) na całą gospodarkę narodową. Okazuje się, że niektóre usługi nie
są udostępniane przez wszystkie instytucje rynku finansowego, a jeżeli już występują w
ofercie, to koszt skorzystania z takiej usługi powoduje, że potencjalny usługobiorca z nich
rezygnuje, a to z kolei niekorzystnie wpływa na rozwój gospodarki.