Instrumenty marketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego Redakcja naukowa Edward Hościłowicz, Iwona Janowska, Kazimierz Meredyk

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 211
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia:
Opracowanie dotyczy problemu ekspansji przedsiębiorstwa branży żywnościowej, czyli
problemu wzrostu wartości produkcji, sprzedaży, udziału w rynku, poprawy pozycji
konkurencyjnej, czy wreszcie wzrostu efektywności. Ekspansja ta jest na rynku
żywnościowym szczególnie trudna. Ponieważ znaczenie funkcji zdrowotnych konsumpcji
żywności jest coraz większe a sama zdrowotność społeczeństwa staje się kategorią
ekonomiczną – jako istotny element jakości produktu może ona stanowić sprawny instrument
promocji żywności.