Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu Redakcja naukowa Elżbieta Orechwa-Maliszewska i Jerzy Paszkowski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 425
Cena brutto: 35,7 zł

Zagadnienia:
Publikacja jest poświęcona analizie wpływu kryzysu na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych (przedsiębiorstw sektora niefinansowego i banków) i została przygotowana
przez kilkudziesięciu Autorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych krajowych i
zagranicznych. Publikacja składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia
uwarunkowania i obszary zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu. W
części drugiej poddano analizie wpływ kryzysu gospodarczego na finanse i rachunkowość
przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Część trzecia opisuje funkcjonowanie
przedsiębiorstw województwa podlaskiego w warunkach kryzysu. W części czwartej
przedstawione zostały natomiast skutki kryzysu z punktu widzenia przedsiębiorstw
działających w Rosji i Białorusi.