Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej Redakcja naukowa Mestwin St. Kostka, Dorota Ostrowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 342
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia:
Prezentowane w publikacji ustalenia i wnioski są adresowane głównie do lokalnych
decydentów sfery społeczno-gospodarczej jako zaproszenie do ich ściślejszej współpracy z
przedstawicielami nauki na rzecz rozwoju w skali lokalnej.