Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej

Autor: Sławomir Czarniewski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 196
Cena brutto: 36,75 zł

Zagadnienia:
Teoretyczną podstawę rozważań stanowią proste klasyczne zależności ilościowe jakie,
charakteryzują proces zmian w gospodarce rynkowej. Przyjmuje się, że istnieją możliwości
efektywnego i skutecznego zastosowania określonych systemów komunikacji, ale z
pewnością nie obejmują one wszystkich dostępnych narzędzi promocyjnych w danym czasie i
miejscu. W pracy zastosowano metodę abstrakcji naukowej oraz metodę indukcji, a także
wykorzystano typowe metody porównawcze, które często stosowane są w naukach
ekonomicznych.