Edukacja dla przyszłości, t. X Redakcja naukowa Jan F. Nosowicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2014
Ilość stron: 367
Cena brutto: 29,4 zł

Zagadnienia:
Problematyka niniejszego zbiorku koncentruje się przede wszystkim wokół szeroko
rozumianej antropolingwistyki. Zmiany, które zachodzą w języku, a szczególnie w jego
słownictwie, stwarzają możliwość prześledzenia nie tylko rozwoju poszczególnych dziedzin
wiedzy i kultury, lecz również rozwoju ludzkiej świadomości. Język, a w szczególności jego
pochodzenie i ewolucja, jest ciągle zagadką rzucającą wyzwanie współczesnym lingwistom
zajmującym się badaniami nad językiem.