Edukacja dla przyszłości, t. VIII Redakcja naukowa Jan Zaniewski, Anna Serwicka-Kapała

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 488
Cena brutto: 42 zł

Zagadnienia:
VIII tom „Edukacji dla przyszłości” prezentuje dociekania badawcze w dziedzinie
glottodydaktyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz pedagogiki i
translatoryki. Autorami artykułów są pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
Białymstoku a także grono przyjaciół – badaczy z ośrodków akademickich i naukowych
Polski, Danii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Publikacja ta jest wyrazem interdyscyplinarnych
zainteresowań autorów a prace są prezentowane w różnych językach (polskim, angielskim,
rosyjskim i niemieckim). Zamieszczone w tomie artykuły reprezentują różne konteksty i
odsyłają do bogatej literatury przedmiotu z rejestru prac autorów polskich i zagranicznych.
Zbiór ten adresujemy do nauczycieli języków obcych, filologów zainteresowanych
problematyką językoznawczą, glottodydaktyczną, kulturoznawczą i literaturoznawczą.