Edukacja dla przyszłości, t. VII Redakcja naukowa Marceli Szafrański, Marta Turska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 213
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
Niniejszy tom poświęcony jest przekładowi i tematyce z nim związanej. Translatoryka i
języki specjalistyczne to obecnie szeroko omawiane dziedziny lingwistyki, ściśle związane z
komunikacją wielojęzyczną, wymianą informacji naukowo-technicznej oraz współczesnym
życiem gospodarczym i społecznym, a więc z wymogami dnia dzisiejszego.