Edukacja dla przyszłości, t. VI Redakcja naukowa Jan F. Nosowicz, Jolanta Gorbacz-Pazera

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 300
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia:
VI tom Edukacji dla przyszłości zawiera rozważania teoretyczno-praktyczne z zakresu nauk
filologicznych, prezentowane przez pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
Białymstoku oraz grono przyjaciół – uczestników Międzynarodowej Konferencji
PARADYGMAT XXI w. (24-26 czerwca 2008 r., Białystok, Supraśl). Mottem przewodnim
niniejszej publikacji jest wieloaspektowe podejście do problemu kształcenia językowego
uwzględniającego szeroko pojęte potrzeby uczniów w różnych grupach wiekowych, oraz
nauczycieli języków obcych pełniących funkcję profesjonalistów w swojej specjalności i
wychowawców.