Edukacja dla przyszłości, t. V Redakcja naukowa Jan F. Nosowicz, Jolanta Gorbacz-Pazera

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 276
Cena brutto (VAT 5%): 31,5 zł

Zagadnienia:
Piąty tom Edukacji dla przyszłości kontynuuje rozpoczęty przed laty nurt rozważań, badań
empirycznych i interpretacji w zakresie nauk humanistycznych, a przede wszystkim
filologicznych, ukierunkowanych na rozwój zarówno nauczycieli języków obcych, jak i
obecnej oraz przyszłej kadry naukowej. Problematyka części artykułów wykracza poza
granice neofilologii, wchodząc w szeroko pojęte obszary interkulturowej edukacji we
współczesnych realiach poszerzającej się wspólnoty Europy i świata.