Edukacja dla przyszłości, t. IX Redakcja naukowa Jan Zaniewski, Anna Serwicka-Kapała

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 183
Cena brutto: 18,9 zł

Zagadnienia:
Problematyka materiałów zamieszczonych w niniejszym IX tomie EDUKACJI DLA
PRZYSZŁOSCI dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z glottodydaktyką oraz
z wybranymi problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu
konfrontacji różnych poziomów języka.