Demografia w gospodarce przestrzennej

Autor: Leszek Kupiec

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2011
Ilość stron: 207
Cena brutto: 31,5 zł

Zagadnienia:
Celem niniejszej pozycji nie jest nauczenie demografii, lecz pokazanie możliwości
wykorzystania przyswojonej podstawowej wiedzy demograficznej do podejmowania decyzji
oraz prowadzenia polityki społecznej, rodzinnej, ekonomicznej, przestrzennej, ekologicznej i
politycznej.