Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów. Poradnik dla studentów

Autor: Wiesław Bandyszewski

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2012
Ilość stron: 80
Cena brutto: 15,75 zł

Zagadnienia:
Opracowanie jest zbiorem wybranych ważnych i charakterystycznych przykładów. Każdy
przykład zakończony jest komentarzem. Zadaniem jego jest zwrócenie uwagi na najbardziej
istotne elementy w prezentowanym przykładzie. Zamieszczone uwagi wynikają z
wieloletniego doświadczenia dydaktycznego autora, który przez wiele lat prowadził i nadal
prowadzi takie zajęcia jak wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe z wytrzymałości
materiałów. W komentarzu objaśniane są zagadnienia i błędy, które najczęściej popełniają
studenci wykonując prace w ramach ćwiczeń. Do opracowania dołączone są załączniki, które
zawierają niezbędne tablice potrzebne do wykonywania ćwiczeń.