Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego Redakcja naukowa Magdalena K. Gąsowska, Joanna M. Moczydłowska

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystpk, 2010
Ilość stron: 189
Cena brutto: 21 zł

Zagadnienia:
Praca jest próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu teorii i praktyki gospodarczej w zakresie
dostarczenia skutecznych narzędzi przeciwdziałających skutkom kryzysu gospodarczego.
Publikacja prezentuje dorobek teoretyczny z różnych ośrodków naukowych oraz firm
konsultingowych, analizę zachowań adaptacyjnych w wybranych do badań
przedsiębiorstwach oraz – co nie mniej cenne – doświadczeń zawodowych autorów.