Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, przyznawaną na jego wniosek.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku o zapomogę muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową i potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę przyznana zapomogi. (taką jak: np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, kradzież, pożar, choroba studenta).

Aby złożyć wniosek o zapomogę należy pobrać:

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 3)
  2. Oświadczenia do wniosku (zał. nr 8) – trzy pierwsze oświadczenia
  3. Dołączyć dokumenty, potwierdzające przejściowo trudną sytuację życiową

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku

Plik
pdf Załącznik nr 3 Wniosek o zapomogę
pdf Załącznik nr 8 oświadczenie do wniosku