Plik
pdf Uchwała NR 19 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania w dydaktyki za rok akademicki 2018/2019;
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku za rok akademicki 2018/2019;
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 7 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku „Bezpieczeństwo państwa”, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021;
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku „Bezpieczeństwo państwa”, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są efekty uczenia się na tym kierunku;